yêu trẻ như con

Địa chỉ: Xã Vĩnh Phú Đông
Điện thoại: 07813580201
 16/01/18  Bản tin trường  131
Trường MN -Vĩnh Phú Đông
 16/01/18  Bản tin trường  119
Nhà trường tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ GDĐT dưới sự chỉ đạo của Sở, Phòng GDĐT. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong từng năm học, đẩy mạnh hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ,